Liity kuoroon!

Cassiopeiaan haetaan joka vuosi uusia laulajia kaikkiin äänialoihin. Edellytyksiä ovat 18 vuoden ikä ja halu sitoutua kuoron toimintaan. Lisäksi edellytämme musikaalisuutta, jota testataan koelaulatuksessa. Tämä ei tarkoita, että hakijalla täytyisi olla aiempaa kuorolaulu- tai musiikkitaustaa. Koelaulutilaisuudet järjestetään alkusyksyllä, mutta myös kesken vuoden voi tiedustella mahdollisuutta liittyä kuoroon ottamalla yhteyttä kuoron puheenjohtajaan.

Koelaulujen kulku

Koelaulutilaisuudessa kuoroon pyrkijää kuuntelevat kuoronjohtaja sekä muutama kuorolainen, jotka edustavat eri äänialoja tai kuoron hallitusta. Alussa on lyhyt haastattelu, jolla valaistaan mm. hakijan musiikillista taustaa. Varsinainen laulatus alkaa lämmittelyllä, jossa samalla kuunnellaan äänen ulottuvuutta korkealle ja matalalle. Sävelkorvaa testataan sointu- ja intervalliharjoituksilla, joissa tehtävänä on yleensä laulaa perässä mitä kuulit pianosta. Säveltapailuharjoituksella eli ns. solfa-tehtävällä arvioidaan kokelaan nuotinlukutaitoa. Lopuksi pyrkijä antaa laulunäytteen esittämällä jonkin vapaavalintaisen kappaleen. Laulunäytteeksi hyvä vaihtoehto on jokin ihan tuttu perinteinen kansan- tai lastenlaulu.

Koelaulutilaisuuden tarkoituksena ei ole piinata tulevia kuorokavereita, vaan varmistaa laulajan valmiudet laulaa Cassiopeian tasoisessa kuorossa. Harjoittelutahdissamme on helpompi pysyä, jos osaa esimerkiksi jonkin verran säveltapailua. Tämä ei tarkoita, että kaikkien laulatuksen osa-alueiden tulisi sujua täydellisesti, vaan kokonaiskuva ratkaisee. Laulajavalinnoista ilmoitetaan myöhemmin kaikille hakijoille.

Vaikka koelaulutilanne kuoroon pyrkiviä henkilöitä vaihtelevassa määrin jännittääkin, toisia enemmän ja toisia vähemmän, ovat kaikki aina selvinneet hengissä. 🙂 Erään kokelaan tuntemuksista kertoo Ylkkärissä keväällä 2006 julkaistu juttu.